« Les Baladins de la Bièvre » de Cachan (Val de Marne)